Hållbarhet

Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö utan om ett långsiktigt åtagande att driva en organisation i flera generationer och att ha kommande generationer i åtanke vid dagens beslut.

Utöver arbetet med miljö- och klimatfrågor är långsiktiga affärsperspektiv såsom god lönsamhet, god relation med kunder, medarbetare och leverantörer samt minskade affärsrisker och kostnadsbesparingar viktiga åtaganden.

Ambitionsnivån är att vi skall ligga så långt framme att vi möter, eller lätt kan anpassa oss, till våra kunders behov i morgon samt ligga före jämförbara konkurrenter.

Det innebär att vi hela tiden arbetar med förbättringar och utveckling inom alla områden som ryms under begreppet hållbarhet.