Historik

En helägd familjekoncern med ägare i tredje generationen

Eric Andersson Gruppen AB är ett helägt familjeföretag i tredje generationen med kärnverksamhet, utveckling och service inom entreprenad, anläggning, infrastruktur och kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Ägarperspektivet är tydligt

  • Fortsatt långsiktigt familjeägande
  • Stabilitet, finansiell styrka och expansion
  • Kvalité och gott anseende

En gedigen historia som startar 1866

Hur våra bolag hamnade under ett och samma tak är en spännande historia som tar fart redan 1866. Det är nämligen då som en man med namnet August Johansson startar ett entreprenadföretag i Stockholm. När August går ur tiden tar hans son Frithiof Johansson över företaget och det är ifrån honom bolaget sedermera får namnet Frijo.

Under bolagets första tid är inriktningen grundläggning och man är även duktig på att bygga kallmurar. Än idag kan man se spår av detta Sofia kyrka som vilar på Frijos markgrund och de vackra murarna vid München bryggeriet på Söder Mälarstrand.

Efter ett antal generationsväxlingar hamnar vi på 1940-talet då en man från Karlskrona kommer upp till Stockholm och etablerar en Väg- och Vattenbyggnadsfirma i Sollentuna, det var vår farfar Eric Andersson. På den tiden är det tre familjeföretag som arbetar åt dåvarande Televerket. Frijo (innerstan), EA (norra Stockholm) samt Keyser (södra Stockholm). Televerket beslutar sig för att göra en stor upphandling innefattandes alla tre geografiska områden, vilket gör att de tre familjeföretagen bildar ett konsortium som medför att de tillsammans blir stora nog att kunna offerera. Lyckan är stor när Konsortiet vinner upphandlingen, vilket är startskottet till ett långt samarbete. När varken Keyser eller Frijo lyckas generationsväxla köper Eric Andersson upp dem. Och namnet? Ja, det blir AB Frijo. Namnet från det äldsta bolaget efter entreprenören Frithiof Johansson. Än idag utförs jobb åt Telia över 130 år senare.

Inom EA-gruppen finns ett antal entreprenadbolag där AB Frijo är det största bolaget. Broby Spår är ett spårbolag som bygger och underhåller järnvägar i Stockholmsområdet, med dotterbolaget JB Rail AB. Andra entreprenadbolag i EA-gruppen är Bro & Väg Mälardalen AB som har sin bas i Södertälje, 2013 öppnades en filial i Örebro,  2014 en filial i Västerås och 2016 i Uppsala. Westin Elcenter – ett elbolag som utför all typ av el-, tele-, data- samt styr- och reglerinstallationer. Även Westin är ett gammalt familjeföretag som hamnat i vår företagsgrupp. Det grundades 1912. Förutom dessa entreprenadbolag finns ett mindre fastighetsbolag, Keyser Fastigheter AB, som är specialiserade på industri, lager och kontor i Stockholms kranskommuner.

Långsiktighet

Vi har fått en lång historia tack vare vår långsiktighet i de beslut vi dagligen fattar, från ägarnivå till hur vi genomför våra entreprenader. Bolagen inom EA-gruppen har varit framgångsrika på respektive marknad under en lång tid, ofta i flera decennier. I mångt och mycket arbetar vi enligt samma värderingar då som nu, vi ställer höga krav både på oss själva och på våra kunder som leverantörer, vi levererar alltid vad vi lovat och vi är med och skapar ett hållbart samhälle.

 Korta fakta om Eric Andersson Gruppen AB

  • EA-gruppen har ca 290 medarbetare.
  • Det äldsta bolaget inom EA-gruppen (AB Frijo) grundas 1866 och har ca 120 medarbetare
  • I EA-gruppen ingår även bolagen Bro & Väg, Broby Spår, Westin Elcenter och Keyser Fastigheter, samt Frijos helägda dotterbolag Bygg & Berglaget och Broby Spårs helägda dotterbolag JB Rail.
  • Omsättningen år 2016 var 974 mkr.