Våra bolag

 • AB Frijo
  Frijo är ett av Sveriges äldsta anläggningsföretag, grundat 1866. Frijo i första hand ett anläggningsföretag, men i det begreppet ryms mycket. Vi åtar oss allt från komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten, till kabelarbeten, markplanering och byggnadsarbeten. Vi har hela tiden satsat på att bli bäst på vår lokala marknad eftersom den lokala kännedomen betyder mycket för våra många återkommande uppdragsgivare. Sedan 2015 är Bygg & Berglaget Stockholm AB ett dotterbolag till Frijo.
 • Bro & Väg Mälardalen AB
  Bro & Väg är ett entreprenadbolag som bedriver verksamhet inom södra Stockholm samt Mälardalen o Uppland. Vi är etablerade i Södertälje, Uppsala och Västerås. Bolaget är i första hand ett anläggningsföretag och vi utför alltifrån komplicerade entreprenader som betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, väg/spårarbeten och tunnelarbeten till kabelarbeten och markarbeten.
 • Broby Spår AB
  Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader. Bolaget startade 2001 och exempel på våra kunder är SL, SJ, kommuner, hamnar och privata spårägare. Broby Spår AB har åt SL arbetat på samtliga tunnelbanelinjer inklusive alla depåer. Dessutom har vi utfört arbeten på lokalbanorna Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Lidingöbanan och Tvärbanan.
 • Keyser Fastigheter AB
  Keyser Fastigheter är specialiserade på industri, lager och kontor i Stockholms kranskommuner. Vi äger och förvaltar ett 15-tal fastigheter på över 20.000 m2.