Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Bro & Väg

   2019.09.28

   Bro & Väg

   2019.09.28

   Bro & Väg omorganiserar för ökad konkurrenskraft

   Som ett led i att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten genomför Bro & Väg en omorganisation med vissa personalförändringar. Företaget organiserar sig i två arbetschefsgrupper, Syd och Nord. Eric Seger, tidigare arbetschef i Södertälje blir ny arbetschef Nord och Robert Karlsson, tidigare platschef i Södertälje, tar över som ny arbetschef Syd.

   Jag är mycket nöjd att vi nu kan landa en ny organisation som på ett bättre sätt hjälper oss att förbättra lönsamheten samtidigt som den bidrar till att öka resursutnyttjandet i våra grupper. Det gör oss starkare och uthålligare i en tuff marknad där vi lättare kan kraftsamla. Både Eric och Robert har under sina år på företaget visat prov på gott ledarskap med tydligt lönsamhetsfokus och det är extra kul att kunna internrekrytera till dessa tjänster.”  säger Gustav Oscarsson, vd på Bro & Väg.

   Organisationsförändringen gäller omedelbart.

   Fler Artiklar