Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Broby Spår

   2023.01.24

   Broby Spår

   2023.01.24

   Om projekten

   Beställare:
   Implenia

   Kontraktsumma:
   Spårarbeten: 9,5 miljoner kronor
   El och belysning: 6 miljoner kronor

   Utförandetid:
   Spårarbeten: Juni 2022 – maj 2023
   El och belysning: September 2022 – maj 2023

   Uppdrag:
   På nybyggda Lilla Lidingöbron och i landanslutningen i Ropsten drivs två projekt parallellt, det byggs nya spår och växlar i slabtrack-teknik för spårväg samt att man utför arbete kring el och belysning på gång- och cykelväg, i räcken samt i brolåda.

   Broby Spår utför spår- och elarbeten på Lilla Lidingöbron.

   Broby Spår utför arbete på nybyggda Lilla Lidingöbron som underentreprenör åt Implenia som i sin tur fått uppdraget av Lidingö stad.

   Uppdragen som Broby Spår utför är spårarbeten samt el och belysning.

   Arbetet kring spårarbetet är nybyggnation av spår och växlar i slabtrack-teknik för spårväg på Lilla Lidingöbron samt i landanslutningen i Ropsten.

   För arbetet kring el och belysning görs ny belysning på bron, gång- och cykelväg och i räcken samt i brolåda

   I Lidingö Nyheter kan man läsa om arbetet som utförs på bron (klicka på länken nedan).

   Om projekten

   Beställare:
   Implenia

   Kontraktsumma:
   Spårarbeten: 9,5 miljoner kronor
   El och belysning: 6 miljoner kronor

   Utförandetid:
   Spårarbeten: Juni 2022 – maj 2023
   El och belysning: September 2022 – maj 2023

   Uppdrag:
   På nybyggda Lilla Lidingöbron och i landanslutningen i Ropsten drivs två projekt parallellt, det byggs nya spår och växlar i slabtrack-teknik för spårväg samt att man utför arbete kring el och belysning på gång- och cykelväg, i räcken samt i brolåda.

   Fler Artiklar