Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Broby Spår

   2023.01.24

   Broby Spår

   2023.01.24

   Om projekten

   Beställare:
   Implenia

   Kontraktsumma:
   Spårarbeten: 9,5 miljoner kronor
   El och belysning: 6 miljoner kronor

   Utförandetid:
   Spårarbeten: Juni 2022 – maj 2023
   El och belysning: September 2022 – maj 2023

   Uppdrag:
   På nybyggda Lilla Lidingöbron och i landanslutningen i Ropsten drivs två projekt parallellt, det byggs nya spår och växlar i slabtrack-teknik för spårväg samt att man utför arbete kring el och belysning på gång- och cykelväg, i räcken samt i brolåda.

   Broby Spår utför spår- och elarbeten på Lilla Lidingöbron.

   Broby Spår utför arbete på nybyggda Lilla Lidingöbron som underentreprenör åt Implenia som i sin tur fått uppdraget av Lidingö stad.

   Uppdragen som Broby Spår utför är spårarbeten samt el och belysning.

   Arbetet kring spårarbetet är nybyggnation av spår och växlar i slabtrack-teknik för spårväg på Lilla Lidingöbron samt i landanslutningen i Ropsten.

   För arbetet kring el och belysning görs ny belysning på bron, gång- och cykelväg och i räcken samt i brolåda

   I Lidingö Nyheter kan man läsa om arbetet som utförs på bron (klicka på länken nedan).

   Om projekten

   Beställare:
   Implenia

   Kontraktsumma:
   Spårarbeten: 9,5 miljoner kronor
   El och belysning: 6 miljoner kronor

   Utförandetid:
   Spårarbeten: Juni 2022 – maj 2023
   El och belysning: September 2022 – maj 2023

   Uppdrag:
   På nybyggda Lilla Lidingöbron och i landanslutningen i Ropsten drivs två projekt parallellt, det byggs nya spår och växlar i slabtrack-teknik för spårväg samt att man utför arbete kring el och belysning på gång- och cykelväg, i räcken samt i brolåda.

   Fler Artiklar