Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Foto: Isabell Sarria Axman

   Eric Andersson Gruppen

   2021.12.02

   Eric Andersson Gruppen

   2021.12.02

   Christina Lindbäck

   Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet

   Bakgrund: Hållbarhetschef på NCC, olika befattningar på Miljödepartementet.

   Aktuell: Ny hållbarhetskonsult på EA Gruppen. Uppdraget sträcker sig fram till slutet av februari 2022. Under uppdragsperioden kommer Christina att arbeta tillsammans med ytterligare en extra resurs, studenten Moa Toll, som kommer att bistå henne i insamlande och analys av data.

   Christina vill ha smartare hållbarhetsarbete 

   Välkommen Christina Lindbäck till EA Gruppen! Du kommer att vara hållbarhetskonsult till slutet av februari nästa år. Hur ser du på ditt uppdrag? 

   – Tack! Det känns jätteroligt. Efter att ha varit hållbarhetschef på ett jätteföretag som NCC ska det bli spännande att jobba för EA Gruppen där jag tror är möjligheterna att göra skillnad på många sätt är betydligt större. 

   Var kommer du att lägga ditt fokus under det kvartal du jobbar för EA Gruppen?

   – En viktig del är att vi ska arbeta smartare. Bland annat ska vi bli bättre på att redovisa vad vi redan gör. Jag kommer att inventera koncernens hållbarhetsarbete, bland annat genom att intervjua nyckelpersoner, och ta reda på vilken typ av data som finns tillgängliga och vad som saknas. Tanken är att bygga upp ett bibliotek av dokumentation för att kunna leda i bevis att vi svarar upp mot de krav som uppdragsgivarna ställer. Det allra viktigaste är att vi gör ett bra hållbarhetsarbete i praktiken, men vi kommer ingenstans om vi inte också lär oss att redovisa det vi gör på ett tydligt och effektivt sätt. 

   Vilka utvecklingsmöjligheter ser du mer för EA Gruppen vad det gäller hållbarhet?

   – Generellt sett är byggbranschen ganska konservativ och jag tror det finns en stor potential till förbättring, det gäller även för EA Gruppen. Vi ska titta närmare på flera frågor. Hur kan vi minska vårt koldioxidberoende? Hur förbättrar vi vår avfallshantering? Vi ska bli bättre på att fatta beslut som är bra för miljön. Är det alltid helt nödvändigt att gräva och schakta, eller kan vi med hjälp av smarta arbetssätt och tekniska hjälpmedel lösa uppgiften på ett sätt som är bättre för miljön?

   Hållbarhet omfattar ju även social hållbarhet, alltså frågor som rör till exempel hur arbetsmiljön på ett företag upplevs som inkluderande, jämlik och tolerant. Hur tänker du kring det?

   – Den sociala hållbarheten är en jätteviktig aspekt som jag också vill lägga stort fokus på under min tid på EA Gruppen. Byggbranschen är fortfarande väldigt homogen i sin sammansättning, det råder fortfarande en stor dominans av män på alla positioner. Jag tror att det finns ett väldigt stort värde av att få in fler kvinnor. Om vi ska lyckas med det krävs att vi tänker bredare och större. Vi behöver bli en attraktiv arbetsgivare för fler än dem vi når idag.  

    

   Christina Lindbäck

   Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet

   Bakgrund: Hållbarhetschef på NCC, olika befattningar på Miljödepartementet.

   Aktuell: Ny hållbarhetskonsult på EA Gruppen. Uppdraget sträcker sig fram till slutet av februari 2022. Under uppdragsperioden kommer Christina att arbeta tillsammans med ytterligare en extra resurs, studenten Moa Toll, som kommer att bistå henne i insamlande och analys av data.

   Fler Artiklar