Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Broby Spår

   2020.04.22

   Broby Spår

   2020.04.22

   Ombyggnationen av Roslagsbanan fortsätter

   Broby har erhållit en BEST- entreprenad längs med Vallentuna-Lindholmen åt AB Storstockholms Lokaltrafik. Entreprenaden är en del av Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) och omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka systemets robusthet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen samt att det i Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.

   Kontraktsvärde 87 MSEK och avser en utförande entreprenad. Projektet skall utföras under April-September 2020.

   Broby spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

   Arbetsområdet sträcker sig från Bällsta till Lindholmen och utgör en total sträcka om ca 7km. Signal-och El ska på denna sträcka dra över 100 000 m kabel.

   Fler Artiklar