Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Broby Spår

   2020.04.22

   Broby Spår

   2020.04.22

   Ombyggnationen av Roslagsbanan fortsätter

   Broby har erhållit en BEST- entreprenad längs med Vallentuna-Lindholmen åt AB Storstockholms Lokaltrafik. Entreprenaden är en del av Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU) och omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka systemets robusthet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen samt att det i Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.

   Kontraktsvärde 87 MSEK och avser en utförande entreprenad. Projektet skall utföras under April-September 2020.

   Broby spår är Generalentreprenör och utför Bana, Kanalisation, Spårnära bullerskärmar, Elkraft samt Tele i egen regi. Vi har hjälp av UE på Signal och Kontaktledning.

   Arbetsområdet sträcker sig från Bällsta till Lindholmen och utgör en total sträcka om ca 7km. Signal-och El ska på denna sträcka dra över 100 000 m kabel.

   Fler Artiklar