Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Bro & Väg

   2023.05.25

   Bro & Väg

   2023.05.25

   VD byte inom Bro & Väg, Håkan Nyman utses till ny VD

   För att möta framtiden och dess utmaningar måste vi ständigt anpassa oss efter omvärlden. Nuvarande VD Henrik Wallentin har tagit Bro & Väg genom några tuffa år, anpassat bolaget efter rådande situation, men nu har vi detta bakom oss och nu siktar vi in oss på framtiden. Vårt mål att växla upp, återta marknader och att återigen bli ett lönsamt och välmående företag är varför vi väljer att växla VD ansvaret.

   Till ny VD har vi utsett Håkan Nyman. Håkan har lång erfarenhet från mark & anläggningsbranschen från olika chefsbefattningar inom företag som Svevia, Veidekke samt NCC, men även erfarenhet från spårbranschen som vd för NVBS. Håkan tillträder sin nya tjänst hos Bro & Väg den 29 maj 2023.

   ”Låt oss tillsammans varmt välkomna Håkan till Eric Andersson Gruppen. Jag tror mycket på bolaget Bro & Väg, Håkan har många fina erfarenheter med sig som jag ser att vi kommer ha stor nytta av i kombination med den gedigna erfarenhet som vi tillsammans besitter.”- Tony Andersson, Koncernchef.

   Fler Artiklar