Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Kontakt

   Kontakt

   EA Gruppen

   Post/besök

   Box 5080
   141 05 Kungens kurva
   Mälarvägen 5
   141 71 Segeltorp

   Tel/e-post

   (+46) 10 176 26 00
   info@eagruppen.com

    

   Fakturaadress

   Eric Andersson Gruppen AB
   BVG1011
   C 8011
   190 87 Rosersberg

    

   Mail: levfaktura@eagruppen.com
   E-faktura:
   Peppol Id: 0007:5562873967
   Organisationsnummer:
   556287-3967

   Kontaktpersoner

   Kontaktpersoner

   Anna Wränghede, Vd/Koncernchef
   anna.wranghede@eagruppen.com

   Robert Fimmerstad, CFO
   robert.fimmerstad@eagruppen.com

   Ullis Bartholf, Vikarierande HR-chef
   ullis.bartholf.ext@eagruppen.com

   Sarita Lindström, HR-chef (föräldraledig)
   sarita.lindstrom@eagruppen.com

   Lars Magnus Lidén, Inköpsansvarig
   lars.m.liden@eagruppen.com

   Besök oss!

   Övriga bolag

   Övriga bolag


   Box 5546
   141 07 Kungens kurva
   Besök: Mälarvägen 5
   141 71 Segeltorp

   (+46) 10 176 26 00
   info@frijo.se


   Box 5546
   141 07 Kungens kurva
   Besök: Mälarvägen 5
   141 71 Segeltorp

   (+46) 10 176 26 00
   info@brovag.se

    


   Box 5546
   141 07 Kungens kurva
   Besök: Staffans väg 6 B
   192 78 Sollentuna

   (+46) 10 176 26 00
   info@brobyspar.se


   Box 5080
   141 05 Kungens Kurva
   Besök: Mälarvägen 5
   141 71 Segeltorp

   (+46) 10 176 26 00
   info@keyser.se

    


   Kammakargatan 70
   111 24 Stockholm

   (+46) 10 176 26 00
   info@berglaget.com