Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Termitsvetsning av rälsändar. Ungefär åtta par hinner Broby Spårs team att svetsa ihop på en arbetsdag.

   Broby Spår rustar Roslagsbanan för snabbare vagnar

   När Broby Spår rustar upp Roslagsbanan arbetar veteraner och ungdomar sida vid sida. Järnvägsbranschen är glödhet och behöver både rutin och entusiasm. Framtiden är särskilt ljus för de unga svetsarna från Sveg. För dem börjar helgen redan på torsdag.

   Av DAN HÅFSTRÖM

   |

   Foto CHRISTIAN GUSTAVSSON

   5.11.2020

   Eldröd termit lyser mot grå järnvägsmakadam och frodigt gröna barrträd. Vi befinner oss på järnvägsspåret på Roslagsbanans linje mot Kårsta, närmare bestämt mellan Lindholmen och Vallentuna. Den lantliga miljön får avståndet till Stockholm att verka längre än de dryga tre mil det faktiskt rör sig om. Broby Spårs svetsarteam: Rasmus Hammarberg och Kim Bergman, svetsar ihop räls med hjälp av termit. Metoden bygger på en kemisk reaktion där en form byggs runt rälsändarna som sedan fogas samman med hjälp av flytande stål. Termiten, en blandning av aluminium och olika metalloxider, når efter antändning en temperatur på över 2000 grader.

   Rasmus Hammarberg, 24-årig svetsare från Sveg, tillhör Broby Spårs nya generation medarbetare.

   – Bara man är noggrann vid hanteringen går det bra. Jag har aldrig bränt mig, säger Rasmus Hammarberg.

   Ungefär åtta stycken par rälsändar hinner de svetsa ihop på en dag. Deras arbete är en del av Broby Spårs omfattande projekt med att rusta upp den sju kilometer långa sträckan mellan Vallentuna och Lindholmen. Inom några år ska Roslagsbanan få en ny generation vagnar som går snabbare, upp till 100 kilometer i timmen jämfört med dagens 80, och kräver mer robusta spår.

   Varm räls. Termiten når efter antändning en temperatur på över 2000 grader.

   Broby Spår förstärker banvallar och räls och förbättrar säkerheten genom att bygga om plankorsningarna på sträckan. Stationerna i Ormsta och Lindholmen får nya plattformar och här i Vedalund byggs en ny mötesstation och en ny infart till Vallentunadepån. De nya vagnarna behöver också högre prestanda vad gäller eltillförsel varför Broby Spår även drar över 100 000 meter ny signal- och elkabel.

   Broby Spårs projektingenjör Anna Olsson växlar mellan kontorsarbete och direktkontakt med medarbetarna ute på spåret.

   Broby Spårs projektingenjör Anna Olsson skjutsar oss ett par kilometer norrut till Lindholmens station. I närheten av det vackra stationshuset sitter Broby Spårs entreprenadchef Arto Linna i en blå byggbod och går igenom ekonomifrågor med projektekonomen Magnus Ojala.

   Entreprenadchefen Arto Linna var med och grundade Broby Spår 2001. Under de snart 20 år som gått har företaget blivit en pålitlig aktör i en glödhet bransch.

   Arto har varit med tillräckligt länge för att veta hur nära det var att Roslagsbanan blev nedlagd på 1970-talet då många politiker och tjänstemän på SL ansåg att bil och buss var framtiden. Men en folkomröstning i frågan visade att kommuninvånarna ville ha kvar sin bana. Sedan 1980-talet har Roslagsbanan varit föremål för upprepade upprustningar. Banan har bland annat fått nya broar, tunnlar, dubbelspår och vagnar.

   För några år sedan fattades dessutom beslutet att i framtiden förlänga Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan. Beslutet att behålla och utveckla Roslagsbanan har haft stor påverkan på Arto Linnas yrkesliv. Under tidigt 1990-tal började han i järnvägsbranschen, 2001 var han med och grundade Broby Spår, och många av projekten genom åren har gällt just Roslagsbanan.

   – Jo, jag har lärt känna banan väldigt väl. Det är en charmig och unik bana, den enda smalspåriga järnvägen med persontrafik som fortfarande är igång i hela landet. För Broby Spår har projekten med Roslagsbanan och SL:s övriga banor gjort att vi kunnat fokusera vår verksamhet till Stockholmsområdet. Det har varit väldigt bra både för oss och våra uppdragsgivare som haft tillgång till en entreprenör som känner till anläggningarna, säger Arto.

   Roslagsbanan är Sveriges enda smalspåriga järnväg för persontrafik som fortfarande är i bruk. Broby Spår har gjort många arbeten på Roslagsbanan och med åren byggt upp en maskinpark anpassad till banans smala (891 millimeter) spår. På bilden en spårföljare.

   Kontraktet på arbetena mellan Vallentuna och Lindholmen är värt 87 miljoner kronor. Med tilläggsarbeten hamnar summan på en bit över 100.

   – Det är en bra nivå. Det är där våra projekt ska ligga. Själva jobbet är vi trygga med att vi klarar av att utföra med hög kvalitet. Utmaningen den här gången har framför allt varit Corona. Att det varit så svårt att få hit material när stora delar av världen stängde ned, säger Arto.

   Metoden termitsvetsning innebär att en form byggs runt rälsändarna som sedan fogas samman med hjälp av metallblandningen termit.

   En annan och mer långsiktig utmaning är av internt slag. Broby Spår är inne i en generationsväxling vad gäller medarbetarna.

   – Jo, vi är ju några stycken som varit med ett tag, säger Arto med ett leende.

   – Men vi har fått in många duktiga ungdomar och sen är det så att vi äldre fortfarande tycker att det är väldigt roligt att jobba. Vi har flera medarbetare som trivs så bra att de gärna fortsätter efter pensionen. Min känsla är att vi just nu har en väldigt bra mix av rutin och ungdom, säger Arto.

   Erfarenhet, kompetens och arbetsglädje. Bantekniker Vincent Clintsol har varit anställd på Broby Spår ända sedan starten 2001 och trivs både med jobb och kollegor. ”Vi är ett bra gäng och en sån här dag när solen skiner, då är det perfekt att vara ute och jobba”.

   Kombinationen av äldre trygghet och ungdomlig entusiasm är tydlig ute på spåret vid Vedalund. Brobyveteranen Vincent Clintsol jobbar med att höja rälsen och dosera kurvan rätt, sida vid sida med det unga svetsarteamet Rasmus och Kim från Sveg. Rasmus har tagit en paus i arbetet och blickar bort mot sin storebror Douglas, även han anställd av Broby Spår, som står med en joystick i handen och styr en maskin som packar makadam.

     Det är roligt att jobba med storebrorsan. Jag vet precis hur han och Kim tänker så det är sällan vi egentligen behöver prata så mycket om jobbet. Och undrar man nåt så finns det alltid folk med mycket erfarenhet att fråga, säger Rasmus.

   Barndomsvänner och svetsarkollegor. Rasmus Hammarberg och Kim Bergman från Sveg har känt varandra sedan förskoleåldern.

   Under projekttiden bor Rasmus, storebror Douglas och barndomsvännen och numera jobbarkompisen Kim, tillsammans i en husvagn. Måndag till torsdag kör de långa arbetspass för att sedan kunna ta långhelg hemma i Sveg. Entreprenadchefen Arto Linna nickar uppskattande när vi pratar om det unga gänget från Härjedalen och deras husvagn.

    

   Hem ljuva hem. Kim Bergman kör långa arbetspass måndag till torsdag, sedan blir det långhelg hemma i Sveg.
   Broby Spårs Mättekniker Sander Moks ser till att banvall och räls har rätt höjd och kurvdosering för att klara av Roslagsbanans nya vagnar.

   – Det är en gammal tradition som håller i sig att järnvägare gillar speciella villkor och förutsättningar, säger Arto.

   Roslagsbanan rustas upp och byggs ut. Tvärbanan likaså. Och i framtiden kanske nya höghastighetståg kräver upprustning av hela järnvägsnätet. Med tanke på kommande satsningar på infrastruktur, både i Stockholm och övriga landet, tror Arto på en ljus framtid både för själva företaget och de unga medarbetarna.

   Projektekonomen Magnus Ojala har bråda dagar med många extra beställningar från uppdragsgivaren och speciallösningar för import av material.

   – Det är en boom vad det gäller spårbunden trafik just nu. Det som känns väldigt bra är att Broby Spår har precis den kompetens och erfarenhet som krävs för att vara en viktig spelare framöver.

    

   Broby Spårs arbete med att rusta upp Roslagsbanan

   Kontraktet med tilläggsarbeten är värt cirka 100 miljoner kronor. Arbetet ska vara klart så att trafiken på hela linjen kommer igång igen den 13 december 2020.

   Det här gör Broby Spår:

   Rustar upp en sju kilometer lång sträcka mellan Vallentuna och Lindholmen

   Förbereder banan för en ny generation vagnar som går snabbare, upp till 100 kilometer i timmen jämfört med dagens 80

   Förstärker banvallar och räls

   Förbättrar säkerheten genom att bygga om plankorsningar

   Bygger nya plattformar på stationerna i Ormsta och Lindhomen

   Bygger ny mötesstation och infart till Vallentunadepån i Vedalund

   Drar över 100 000 meter ny signal- och elkabel

   Jo, jag har lärt känna banan väldigt väl. Det är en charmig och unik bana, den enda smalspåriga järnvägen med persontrafik som fortfarande är igång i hela landet.”
   Fler projekt från Broby Spår