Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Anders och Marcus bygger bussnod.

   De ser till att Uppsala kan växa

   Finplanering i lite större och lite mindre, men påkostat, format. Samt trafikutsatt bussknut. Bro & Vägs ­Uppsala-avdelning har bråda dagar när Spadtaget besöker tre projekt innan semestern; Frösundavik i Bålsta, Bussnod Gränby och Tiundaskolan i Uppsala.

   Av MÄRIT WIKSTRÖM

   |

   Foto THOMAS HJERTÉN

   September 2018

   Projektet Frösundavik håller på att avslutas, ett mark- och anläggningsjobb för en förskola i utkanten av Bålsta. Janne Fredriksson, Christoffer Slothus och Kjell Stigenskog monterar den påkostade lekutrustningen runt om på den väl tilltagna gården. Här finns den ”vilda avdelningen” som är färdigställd, samt den ”lugna avdelningen” där finplaneringsarbetet pågår för fullt. De nyplanterade träden och nyutrullade gräsmattorna lever farligt i värmen. Förste och andra tisteluppdragare Fredriksson och Stigenskog, ser till att visst får leva och annat dö.

   Det är trångt längs med Vaksalagatan där sex ­bussfickor ska rymmas.

   Marken är gammal sjöbotten och ligger mycket grunt, 2,5 meter över referenspunkten. Ett stenkast bort ligger en kyrka med anor från 1100-talet, här var en viktig farled in till Mälaren.

   Kjell Stigenskog.Kjell Stigenskog. – Det har varit mycket blött och när projektet inleddes kunde vi inte ta oss fram på annat än stockmattor. Vi har lagt en bombering, som vi klätt med geotextil och geonät, lagt på ett dränerande lager fyllnadsmaterial av skumglas och singel. De få gånger det regnat under våren, har vi sett att det rinner undan bra, säger Kjell nöjt.

   – Dammet har varit vårt största arbetsmiljöproblem här. Det rök över hela Bålsta när skumglaset tippades av, minns Janne.

   Tiundaskolan. Från vänster: Ulf Bylin, Stefan Rydberg, Marko Rajalakso, Peter Hagman, Anders Bylin i en av de läckra träsofforna med inbyggd belysning.

   Uppsala är landets fjärde största stad och i ständig tillväxt. Fler invånare gör att staden behöver bygga ut kollektivtrafiken. Bro & Väg (i samarbete med Frijo som uppdragsgivare) håller just nu på att färdigställa en så kallad ”bussnod” i anslutning till köpcentret Gränby. Här ska Uppsalaborna kunna byta från de gula regionalbussarna till de gröna stadsbussarna. Sex busshållplatser ska få plats på en yta av 3  200 kvadratmeter. Marcus Boman och Anders Eriksson tillsammans med två maskinister och en inhyrd anläggare är i början av projektet och har hittills schaktat ner marken och håller nu på att skifta ur för att förstärka marken med bättre material.

   Anders Eriksson vid Gränby bussnod.

   – Det är för trångt för att använda bilar med släp, det hade annars varit ett bra sätt att minska antalet transporter, menar Marcus Boman. Parallellt med arbetsområdet, passerar trafiken i en tät ström. Vaksalagatan är en pulsåder in och ut från Uppsala.

   – Utmaningarna här är de stora maskinerna på liten yta, samordningen med angränsande entreprenader, trafiken och även tredje man. Vi har haft folk som klättrat över avstängningarna och genat över arbetsområdet, berättar Marcus.

   Barnen i Bålsta får påkostad lekmiljö, Janne och Kjell monterar sarg.

   Spadtaget åker vidare mot centrala Uppsala och landar på Tiundaskolans parkering. Den nya skolbyggnaden drar blickarna till sig med sin tegelmosaik som får de stora huskropparna att liksom sväva uppåt. Det är också en blinkning till den geografiska platsen, här låg en gång ett av Uppsalas många tegelbruk. Det innebar en mycket omfattande marksanering som start på projektet 2015. Nu, tre år senare, är det mesta klart för Bro & Vägs del.

   Marko Rajalaakso.Marko Rajalaakso.– Jag gillar den här typen av längre projekt säger platschef Marko Rajalakso. Nu återstår bara de sista av den omfattande finplaneringen, Anders Bylin, Stefan Rydberg och Ulf Bylin mäter in för mer lekutrustning som ska monteras. Peter Hagman håller till vid cykelställen och asfalterar det sista för hand. Många små kanter att fylla i blir det, skolan ska rymma över tusen elever plus lärare och i cykelstaden Uppsala tar cykelställen upp en ansenlig del av den stora skolgården. Men här finns också flera olika sittmiljöer, pergola, två stora välvda klätterväggar, fotbollsplan, multisportplan, skulpturala utsmyckningar, gräskullar/pulkabackar och stora stensatta och asfalterade ytor.

   Utformningen av Tiunda­skolans gård ska locka till både aktivitet och skönt ”häng”.

   Och allt står nu på stabil grund och är ordentligt förankrat. När byggbodarna avetableras och skolbarnen myllrar in har Bro & Väg all anledning att känna sig stolta över sitt jobb. Mycket av det mödosamt nedlagda arbetet kommer vara osynligt för elever och lärare, men märks genom en fungerande inomhus- och utomhusmiljö i generationer framåt. Bra jobbat!

   Fler projekt från Frijo