Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Frijo är med och skapar ett nytt kajstråk i Marievik

   Av Josefine Wenck

   |

   Foto Anton Mäki på Polcirkelns Pålar och Spont AB

   2023-03-02

   Just nu renoveras kajen längs Marievik i Liljeholmen för att skapa en trevligare och tryggare plats. Det innebär bland annat ny markbeläggning och bättre belysning. Uppdragsgivaren är Marieviks andra samfällighetsförening.

   Frijo, har fått uppdraget av ON Management att ersätta den uttjänta kajen med en helt ny konstruktion. Uppdraget är att bredda kajen och därmed möjliggöra en bättre utemiljö med olika sittmöjligheter och promenadstråk. Tillsammans med ELU konsult har konstruktionsritningar för den nya kajen tagits fram. Under kajen ska nya krossmassor fyllas upp och ett nytt erosionsskydd läggas.

   Bakgrunden till projektet i Marievik
   Den gamla kajen har fungerat som hamnkaj sedan 1940-talet och har nyttjats flitigt av boende och näringsidkare i området, framför allt under sommartid. Den nya kajen kommer att bestå av både promenadstråk och ytor för social närvaro.

   Hur går samarbetet mellan er och uppdragsgivaren?
   Målet med projektet är att skapa ett byggnadsverk som välkomnar Marievik mot Mälaren. Vi utför entreprenaden åt Marieviks andra samfällighetsförening som sedan ska lämna över till Sthlm Stad. ON Managment bygg- och projektleder arbetena. Vi har ett nära och bra samarbete, säger Hans Perbjörs, projekterings- och samordningsledare i projektet.

   Från anbud till utförande
   Själva anbudsförfarandet har skett lika alla andra uppdrag vi räknar på. Det som kanske har skilt detta jobb från våra andra är att vi tagit in experthjälp för konstruktion av kajkonstruktioner. ELU är en konsultfirma med stor erfarenhet av just kajkonstruktioner och därför valde vi att anlita dem för uppdraget. Entreprenaden är ett samverkansprojekt, där andra parametrar än pris påverkar kundens val av entreprenör. Vi är därför lite extra stolta över att ON Management valde oss.

   Hur det har gått och hur ni ligger till nu?
   Vi är i full färd med rivning, pålning, schakt och fyllning av erosionsskydd samt sanering av gamla föroreningar i marken.

   Finns det något hållbarhetstänk?
   I samband med konstruktionsarbetet har vi utformat den nya kajen så att varje etapp, totalt 43 stycken, är utformade på samma sätt. Det innebär att vi använder samma formmaterial om och om igen i cykler. Dels minimerar vi åtgången armering och betong dels kan vi genom att återanvända formarna minska formvirket med ca 80% .

   För att inte påverka vattenmiljön har vi även monterat siltgardiner. De hindrar grumligt vatten att tränga ut i viken. Vi har även monterat bullermattor mot närliggande kontorsbyggnader.

   Utmaningar med projektet
   Enligt Hans är det främst platsbristen, samordningen av arbeten samt utformningen av den nya konstruktionen som är de största utmaningarna.

   Framför allt hittar vi mängder av gamla grundkonstruktioner när vi schaktar som inte finns redovisade. Nu under rivning, schakt och fyllning samt pålningsarbetena har vi varje torsdag samordnings- och lösningsorienterade möten för att optimera alla produktionsdelar. Hans menar att dessa möten är väldigt kreativa. Mötena dokumenteras både i text och planritningar vilket alla inblandade sedan får ta del av.

   Hur ser du på projektet och det arbete ni gör?
   Projektet är väldigt komplicerat säger Hans. Det är extremt ont om plats med många moment som pågår samtidigt. Den nya konstruktionen är tekniskt innovativ ner på skruv- och mutternivå. Allt för att produktionen ska bli optimal. Det finns en genomarbetad plan och tanke för hur alla moment ska utföras.

   Läs mer om projektet på marievik.se, läs även artikeln (länk nedan) i DN:
   Stiltje för nybygget vid Marievik – men nu rivs kajen

    

   Om projektet

   Beställare:
   Marieviks andra samfällighetsförening.

   Kontraktssumma:
   71,8 miljoner kronor

   Utförandetid:
   Augusti 2022 till januari 2024

   Uppdrag:
   Att ersätta den gamla uttjänta kajen med en helt ny konstruktion.

    

   Fler projekt från Frijo