Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Utanpå armeringen byggs en träform att gjuta i.

   Utanpå armeringen byggs en träform att gjuta i.

   Frijo jobbar från grunden

   Att grundförstärka ett gammalt hus är inte det lättaste. Särskilt inte mitt i Stockholms city med snålt med utrymme för material och transporter. Frijo är på plats i Kungsträdgården och stöttar upp ett bankpalats från förra sekelskiftet.

   Av KRIS JOHNSON-JONES

   |

   Foto JEZZICA SUNMO

   Juni 2019

   Precis intill Kungsträdgården, på den smala Näckströmsgatan som smyger ner mellan China Teatern och Berns, håller ett vackert sekelskifteshus på att rustas upp. Huset byggdes av Härnösands enskilda bank och stod klart 1901. Nu ska här bli moderna kontor och två extra våningar ska byggas på toppen av det kulturhistoriskt värdefulla bankpalatset.

   Material levereras efterhand till den smala Näckströmsgatan, det är här vid dumpern som den största fallrisken finns när man behöver ta bort staketet för att komma åt.

   Frijos arbetsledare Ted Engström tar emot längst ner i underjorden, där arbetet med grundförstärkningen pågår.

   – Vi börjar med att såga bort de gamla betonggolven och schaktar ur. Sedan tar vi ur hål i väggen och gjuter in armering, säger Ted Engström.

   Det finns träpålar i grunden i dag och de har börjat ruttna och då sjunker huset. För att kunna renovera och bevara behövs en förstärkning av grunden, som ska ske samtidigt som en annan entreprenör jobbar med renoveringen uppe i huset.

   – Vi arbetar under Besab som är huvudentreprenörer, men vi konsultar och driver projektet, förklarar Ted.

   För att den bräckliga konstruktionen ska hålla blir det många olika steg innan man överhuvudtaget kan börja förstärkningen.

   – Det blir jättelång arbetsgång på vissa saker, säger Ted Engström.

   Totalt 110 ton armeringsjärn används i det här projektet.

   Tillvägagångssättet från konstruktören upplevdes först som väl komplicerat och tidsödande men nu flyter det på. Man måste göra alltihop i en viss ordning för att inte riskera konstruktionens bärighet.

   – För mig är det första jobbet av den här typen, säger Ted. Det är inte så lätt, men det är det som är roligt! Ibland kan det vara fem saker du måste ha styrt ihop innan vi kan börja jobba. Då gäller det att det finns planering, planering, planering.

   Det gamla bankvalvet ska förstärkas och det är ett komplicerat jobb att göra allt i rätt ordning så att bärigheten inte riskeras under arbetets gång.

   Av arbetsstyrkan på plats finns tio betongarbetare från en underentreprenör och tre från Frijo som fungerar som allt i allo och delar på arbetet här och i ett annat hus i samma kvarter.

   – I det här huset gör de även saker som att hålla ordning och se till att material finns på plats. En kille har även gjort lite rörläggning.

   – Vi går in i ett rum och försöker ta så många förtagningar vi kan, pålarna ska sitta så nära väggen som möjligt, säger Ted Engström.

   Har arbetet gått som du har velat?
   – Det var väl inte riktigt som det var tänkt från allra första början, då hade vi ingen arbetsgång, de handlingarna fanns inte på plats när vi började. I normala fall tar man hälften och gjuter igen och sen den andra hälften. Nu kan det i stället vara tre, fyra vändor på urtagningarna. Men vi fick veta relativt tidigt att arbetsgången behövde vara annorlunda här.

   Träformarna till gjutningen är några av alla de provisoriska byggen som arbetet består av.

   Att jobba mitt i city har sina utmaningar; det blir väldigt trångt att jobba. Gatan är smal och det finns bara små ytor inne att förvara material på – det betyder att det i stort sett bara blir on demand-leveranser. Och även det kräver bra planering.

   – Här har vi material till ett rum och sedan får vi beställa allt eftersom – och sedan handbära in allt själva.

   Till de nya pelarna byggs först ett skelett av armering.
   Fundament och kranfot till en lift.

   Allt som allt krävs ungefär 850 kubikmeter betong och 110 ton armeringsjärn till de 26 rummen. Dessutom en oklar mängd stål eftersom det behövs många provisoriska stålkonstruktioner under arbetets gång som sedan rivs ner och slängs bort när allt är klart.

   Det är trångt både att komma in med material och att hitta utrymme att förvara det på, säger Markus Ullgren som hjälper till att bära in all armering.
   Slangarna är till för domkrafterna som förhindra att huset inte fortsätter att sätta sig i två år utan sitter still, förklarar Ted Engström.

   – Mitt jobb är att hjälpa till att bära in armering, fylla på material, och hålla koll på pumparna, säger Markus Ullgren. Vi är nere under grundvattennivån därför pumpar vi vatten mellan rummen så vi kan gjuta bit för bit. Nu håller vi på och rensar ut det här rummet så att vi kan få in armering, fortsätter han. Vi måste bära in allt utifrån gatan. Det kan vara 10 ton per lastbil och det är en utmaning både att få in alltihop och att lägga det på rätt ställe så att det inte är i vägen.

   Ted Engströmm gör en avstämning kring dagens arbete med Fredrik Backman och Olle Immonen.

   I det gamla bankvalvet är det full fart på arbetet när fyra rejäla pelare ska förstärka konstruktionen. Några skyfflar bort skräp och schaktmassor för att kunna börja bära in armering i nästa rum och några förbereder för betonggjutningen. Runt ett skelett av armering byggs träformar som ska fyllas med betong. Alla fyra pelarna ska vara klara för gjutning nästa vecka.

   Lenton kopplingar för att skarva armeringsjärnen.

   Stora högar av armering, säckar med avfall, personalstyrkor från olika entreprenörer går omlott och tempot är högt. Detta är inte ett helt enkelt projekt att jobba med. Vad finns det för utmaningar när det gäller säkerheten?

   – Det stora är fallrisken, men vi har spärrat av överallt, säger Ted. Ovanför dumpern måste vi ta bort räckena när vi ska slänga byggavfall, men då får man använda sele.

   Arbetsledaren Ted Engström tillsammans med Fredrik Backman och Olle Immonen.

   Trångt och ganska krångligt är arbetet här i kvarteret Styrpinnen, men en fördel är att de har kunnat inrätta ett riktigt kontor i en av byggnaderna – ganska lyxigt jämfört med att ställa upp datorerna i en bod.

   – Jag har jobbat på Frijo i två år, säger Ted Engström, och jag trivs väldigt bra. Särskilt när man får hålla på med såna här projekt!

   Projektet i siffror

   Vad: Grundförstärkning av ett hus från 1901.

   Tid: februari 2018-september 2019.

   Storlek: 850 m3 betong och 110 ton armeringsjärn.

   Projektkostnad: 34 500 000 kr.

   Kund: Vasakronan genom Besab.

   Fler projekt från Frijo