Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Rötkammaren. Hålet i toppen är den äggformade rötkammarens enda utgång. För säkerhets skull finns en lyftkran placerad utanför som kan lyfta upp skadade personer om det mot förmodan skulle inträffa en olycka.

   Med vässad kompetens i underjorden

   Komplicerat jobb, känslig miljö och små marginaler för misstag. Arbetslaget från Frijo och Bygg & Berglaget har gjort det förr och vet vad som krävs. På Käppalaverket genomförs renovering av rötkammare samt bergarbeten i form av borrning, spräckning och grundläggning medan avloppsreningsverket är i full drift.

   Av Dan Håfström

   |

   Foto Mikael Sjöberg

   Juni 2022

   Klockan är strax efter elva på förmiddagen då vi tar hissen neråt och landar 34 meter under marknivån. Här i tunnelsystemet under Käppalaverket träffar vi bergarbetarna Lars-Göran och Ronny. Lars-Göran fjärrstyr rivningsroboten Brokk 300 och skrotar ned de delar av bergväggen där de tidigare har utfört spräckning med hydraulspräckare och borrat hål. För att undvika damm sprutar Ronny vatten på den punkten av berget där Lars-Göran låter robotens hammare attackera. Roboten kränger och kämpar med Lidingös urberg.

   – Det här är ett jädra segt berg som verkligen bjuder motstånd. Det märkte vi med en gång då vi kom i januari. Men det går bra ändå, man får räkna med att vissa moment tar lite längre tid bara, säger Lars-Göran som efter 30 år i branschen vet en hel del om olika bergs karaktär.

   Lars-Göran har mer än 30 år i branschen och vet det mesta om olika bergs karaktär. ”Det här är ett jädra segt berg”, säger han om urberget på östra Lidingö. 

   Arbetschefen Valter lyssnar och nickar.

   – När det är svårt och jobbigt då trivs Frijo och Bygg & Berglaget bra. Det har blivit lite av vår grej att hitta projekten som är krångliga, trånga och komplicerade. I det här projektet har vi till exempel tagit bort taket på borriggen samt demonterat en port för att över huvud taget komma in i tunneln, säger Valter.

   Arbetschefen Valter (längst till vänster) är på besök för att kolla läget med arbetsledaren Emily och platscheferna Kristoffer och Stiven. 

   Käppalaverket på östra Lidingö ägs och drivs av Käppalaförbundet och renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner. En ny reningsprocess ska rena bort ännu mer kväve, fosfor och organiskt material från avloppsvattnet. Just nu pågår en omfattande ombyggnation och modernisering. När den är klar kommer Käppalaverket att klara mycket stränga utsläppsvillkor och kunna rena avloppsvatten från närmare en miljon personer. Frijo och Bygg & Berglaget ska renovera rötkammare, bygga två ställverk, göra plats i bergrum för fyra nischer och borra fyra 34 meter djupa 400 millimeters hål genom vilka olika typer av kablage mellan ställverken på marknivån och nischerna i bergrummet ska installeras. Stiven som är platschef för arbeten i berggrum på Käppalaverket, betonar att det kräver stor noggrannhet att borra i ett avloppsreningsverk som är i full drift.

   Spräckning med snigeldynamit. I den extremt känsliga miljön kring avloppsreningsverket undviker arbetslaget stora sprängningar med konventionell dynamit. 

   – Vi lever varje dag med att inte ha någon marginal för misstag. När vi borrar gör vi det med oerhört noggranna förberedelser, säger Stiven.

   Stiven började på Frijo och Bygg & Berglaget i samband med att projektet på Henriksdal drog i gång 2018. Då var han projektingenjör och arbetsledare. På Käppalaverket går han första gången in i rollen som platschef för bergarbeten.

   – Jag värdesätter möjligheten att utvecklas högt så jag uppskattar förtroendet att prova på en ny roll. Hittills trivs jag bra med att ta ett större ansvar för ekonomin och medarbetarna, säger Stiven.

   På Käppalaverket har Stiven för första gången rollen som platschef. ”Hittills trivs jag bra med att ta ett större ansvar för ekonomin och medarbetarna”. 

   Valter menar att erfarenheterna från Henriksdal givit Frijo och Bygg & Berglaget ytterligare spetskompetens och i förlängningen konkurrensfördelar. Stora delar av arbetslaget som nu är på Lidingö har liksom Stiven tidigare varit i Nacka och jobbat med ombyggnationen av Henriksdals reningsverk.

   Hitta en framkomlig väg. Frijo och Bygg & Berglaget har blivit specialister på jobb som utförs i känslig miljö och kräver mycket problemlösning. 

   Vi förflyttar oss till en av anläggningens rötkammare. På stegar går vi ner i den äggformade underjordiska konstruktionen, drygt 30 meter djup och 24 meter bred, med ett litet hål i toppen. Här ryms vanligtvis 9 000 kubikmeter slam som kommer från Käppalaverkets sedimenteringsbassänger. Slammet bryts ner av mikroorganismer och under den processen bildas biogas som därefter uppgraderas till fordonsgaskvalitet och används i bussar i kollektivtrafiken. Rötkammaren togs i bruk 1969 och är i stort behov av renovering. Arbetslaget bilar och blästrar bort ojämnheter på de slitna betongväggarna. De speciella förutsättningarna har fått platschefen Kristoffer och Emily, som är Bas-U, att vidta särskilda åtgärder för att säkra arbetsmiljön.

   I rötkammaren ryms vanligtvis 9 000 kubikmeter slam som kommer från Käppalaverkets sedimenteringsbassänger. I den tömda kammaren bilar och blästrar Frijo och Bygg & Berglaget bort ojämnheter från de slitna betongväggarna. 

   – Det gäller att vara förutseende. Eftersom öppningen i toppen är enda utvägen, har vi placerat en lyftkran utanför som kan lyfta upp personer ur kammaren ifall någon skulle bli skadad. Vi gör också mätningar hela tiden för att hålla koll på syrehalten i luften. Och ingen får jobba ensam härnere, man måsta alltid vara minst två, säger Kristoffer.

   Emily är arbetsledare med ansvar för arbetsmiljö och samordning av entreprenörer på plats. “Den bästa kommunikationen är att vara rak och tydlig och förklara vad som gäller.”

   Även Emily går på Käppalaverket in i en annan yrkesroll än vad hon tidigare haft. Hon började som projektingenjör och har nu blivit arbetsledare och Bas-U, byggarbetsmiljösamordnare med ansvar för att samordna entreprenörerna på arbetsplatsen.

   – Förr satt jag mer på kontoret och jobbade med KMA-dokumentation, nu är jag ute i projektet och har en daglig dialog med dem som arbetar inom vårt arbetsområde och säkerställer att alla jobbar enligt riktlinjerna. Att byta roll var en omställning, men med erfarenheten från min tidigare roll insåg jag snabbt att den bästa kommunikationen är att vara rak och tydlig och förklara vad som gäller. De allra flesta kan ju reglerna, men ibland glömmer man bort eller är obetänksam vilket kan leda till att man inte följer dem. Då finns jag där för att stötta upp och påminna, säger Emily.

   Stiven diskuterar veckans kommande arbeten med Jonas som jobbar för en underentreprenör.

   Över jord stannar Valter för att byta några ord med Bengt som arbetar med grundläggningen till ett av de nya ställverken. Frijos och Bygg & Berglagets arbeten ute på Lidingö ska vara avklarade före årsskiftet, men kan få en förlängning då de har en option på renovering av ytterligare en rötkammare. Valter hoppas på en fortsättning.

   Borrhål för spräckning i Käppalaverkets bergrum.

   – Om vi får göra den andra rötkammaren kommer vi tillbaka nästa år igen. Det vore roligt, inte minst för att jag är så nöjd med våra medarbetare på plats. 

   Om projektet

   Frijos och Bygg & Berglagets uppdrag omfattar:

   – Renovering av en rötkammare (med option på renovering av ytterligare en rötkammare)

   – Byggnation av två ställverk

   – Utvidgande av plats i bergrum och byggnation av fyra nischer

   – Borrning av fyra stycken 34 meter djupa 400 millimeters hål genom vilka olika typer av kablage mellan ställverken på marknivån och nischerna i bergrummet ska installeras.

   Kontrakten med Käppalaförbundet är värda cirka 45-50 miljoner kronor.

   Fler projekt från Bygg & Berglaget och Frijo