Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   ”bergsprängning” ”bergspräckning, vajersågning”

   Jimmy Broström på BBL borrar i berget för att göra plats för ett teknikrum som Frijo ska bygga.

   Foto: Christian Gustavsson

   Nyckelroll för renare vatten

   Losshållning av berg och avancerade teknikbyggnationer i extremt känslig miljö. Bygg & Berglaget och Frijo har fått nyckelroller under ombyggnationen av Sveriges största reningsverk.

   Av DAN HÅFSTRÖM

   |

   Foto CHRISTIAN GUSTAVSSON

   December 2019

   Vägen leder brant neråt för att sedan mynna ut i till synes oändliga korridorer i sten. Leif Hogeland, platschef på Bygg & Berglaget, och kollegan Örjan Berlin, platschef på Frijo, visar runt i tunnelsystemet som sammanlagt ska vara drygt 18 kilometer långt. Vi promenerar, men många av dem vi möter i den underjordiska värld som är Henriksdals reningsverk, cyklar eller åker golfbil för att komma fram snabbare.

   Projektet i Henriksdals reningsverk är ett långsiktigt samarbete med Stockholm Vatten som kommer att pågå i åtminstone tio år till.

   – Här luktar det lite speciellt, säger Örjan Berlin och öppnar dörren till rummet som rymmer reningsbassängen för eftersedimentering, det näst sista steget i den 24 timmar långa reningsprocess som vattnet går igenom för att kunna släppas ut i Saltsjön.

   Samarbete över bolagsgränserna. Platscheferna Leif Hogeland, BBL, och Örjan Berlin, på Frijo, diskuterar dagligen sina många gemensamma delprojekt.

   Det är en viktig plats vi befinner oss på. Längs med de underjordiska tunnlarna ligger avlånga och mycket djupa bassänger. Här renas avloppsvatten från nära en och en halv miljon stockholmare. Henriksdal är Sveriges största reningsverk och en central del av huvudstadens infrastruktur. Säkerhetsklassat på grund av sin strategiska betydelse. Sedan några år pågår ombyggnationen av Henriksdals reningsverk. Projektet kallas SFA: Stockholms framtida avloppsrening. Om tio år ska Henriksdal vara ett av världens modernaste reningsverk med membranteknik som ger en fördubblad kapacitet jämfört med idag och renare vatten. Under den här tio- års perioden ska också Bromma reningsverk läggas ner och allt avloppsvatten från västerort ska i stället komma till Henriksdal via en fjorton kilometer lång tunnel, som börjar byggas i början av 2020.

   Kapaciteten i Henriksdal ska fördubblas och vattenverket ska bli världsledande med hjälp av en ny slags rening, så kallad membranteknik.

   Flera olika byggföretag samverkar i projektet. Medan företag som Veidekke och YIT tar hand om några av de kvantitativt största jobben så utför BBL och Frijo flera av de mest komplicerade uppdragen. Just nu har de tillsammans ungefär 40 medarbetare på plats. Leif Hogeland beskriver att arbetet kräver stor noggrannhet och koncentration.

   – Vi jobbar på en plats som är oerhört känslig för påverkan. Inget får gå fel för följderna skulle bli förödande. Tänk dig 1,4 miljoner stockholmare som plötsligt inte kan spola på toaletten, säger Leif Hogeland.

   Jimmy Broström använder en borr-rigg modell mindre för att få plats i det trånga utrymmet.

   I ett bergrum upplyst av en stark strålkastare hanterar bergarbetaren Jimmy Broström en för ändamålet anpassad borr-rigg modell mindre. Här ska kan jobba sig in i berget för att göra plats för ett elteknikrum som Frijo så småningom ska bygga. I bergväggen framför oss har han borrat ett 30-tal spränghål.

   – Vi spränger med pyrotekniskt sprängmedel istället för dynamit. För tryckvågen blir klart mindre. I det här projektet måste man hela tiden vara försiktig. Det är mycket finlir. Krångligt men kul, säger Jimmy Broström.

   ”Krångligt men kul med allt finlir”. Jimmy Broström uppskattar utmaningen att borra och spränga i ytterst känslig miljö.

   På många ställen i berget är det för farligt att använda sprängning oavsett typ av sprängmedel, på grund av direkt närhet till bassänger, avloppstunnlar och gaser från sprängämnen. Leif Hogeland stannar till i en smal gång som ska bli bredare med hjälp av vajersågning. Han diskuterar med en underentreprenör om varför sågvajern försedd med industridiamanter har så svårt att tränga igenom berget just här, när det gått så bra på andra ställen i närheten. 25 års byggkarriär under jord har gjort honom ödmjuk inför ett bergs olika egenskaper.

   Den underjordiska miljön erbjuder gott om utmaningar för BBL:s och Frijos erfarna team.

   – Att lära sig läsa olika typer av berg och att hitta vilken metod som passar bäst är en rolig del av jobbet. Man får räkna med att stöta på problem ibland. Ofta blir det att vi använder en kombination av olika metoder. Vi kanske sågar först för att skapa en yta, för att sedan spräcka berget med en hydraulspräckare, säger Leif.

   – Bland annat tar vi ut två nischer i berget på vardera nära 1000 kubikmeter. Och då använder vi enbart vajersågning och hydraulisk spräckning. Jag tror aldrig att de metoderna använts i den här skalan förut, säger Leif. 

   Vajersågat utsnitt i berget. Metoden i sig är inte ny eller unik. Men att använda vajersågning och spräckning för att få loss så stora volymer berg som i Henriksdal är mycket ovanligt.

   Arbetet i de underjordiska tunnlarna involverar många olika entreprenörer samtidigt, vilket ställer stora krav på Frijos arbetsledare Kristoffer Nilsson.

   – Samordningen är den främsta utmaningen. Det är trånga utrymmen och svårt att komma fram med utrustning. Det gäller att hela tiden vara lösningsorienterad och hitta en arbetsgång som både vi och de andra företagen är nöjda med, säger Kristoffer Nilsson.

   Spindeln i nätet. Kristoffer Nilsson, arbetsledare på Frijo, håller koll på samordningen med övriga entreprenörer på plats.
   Frijo bygger ett flertal underjordiska teknikrum som behövs för att driva det utbyggda vattenreningsverket.

   Efter ett par timmar underjordisk vandring med speciella lukter återser vi den grå novemberhimlen. En hel del jobb i Henriksdal sker faktiskt ovan jord också. På en stålställning står BBL-medarbetarna Salmen Soudani och Fredrik Ekström i full färd med ett av projektets många förstärkningsarbeten. Frijo har byggt en kulvert mellan två av verkets rötkammare (slutna tankar där slam från reningsverket omvandlas till biogas). Nu ska cirka 60 kubikmeter betong ska sprutas in för att stabilisera marken under kulverten. Men allra först måste det alltså borras. Salmen Soudani står några meter bakom kollegan Fredrik som håller i borren.

   Fredrik Ekström på BBL inspekterar bergvägg inför borrning.
   Stora krav på kreativitet. En nästan oändlig mängd olika borrar och verktyg används för att i varje given situation hitta den mest effektiva och riskfria metoden.

   – Man kan halka. Borren kan få ett slag. Då måste någon finnas där som kan hjälpa en. Därför är vi alltid två vid såna här arbeten, säger Salmen Soudani.

   Säkerhetstänk. Salmen Soudani håller koll när kollegan Fredik Ekström borrar för att snabbt kunna rycka in ifall något går fel.

   I en blå byggbod med fikarum pratar vi framtid. Uppdraget kring Stockholms framtida avloppsrening, SFA, är reglerat i ett ramavtal med Stockholm vatten som löper fram till 2027. Ramavtalet innebär egentligen inga garantier för uppdrag, men hittills har jobben kommit i strid ström. Örjan Berlin uppfattar att uppdragsgivaren Stockholm vatten uppskattar den expertkunskap och erfarenhet som Frijo och BBL står för.

   Örjan Berlin och Leif Hogeland lämnar berget för denna gång. Det blir många promenader i de sammanlagt 18 kilometer långa gångarna.

   – Jag tolkar den stora mängden uppdrag som att uppdragsgivaren tycker vi gör bra ifrån oss. Det är jätteroligt. Nu ser vi fram emot en spännande fortsättning.

   Jag tolkar den stora mängden uppdrag som att uppdragsgivaren tycker vi gör bra ifrån oss. Det är jätteroligt. Nu ser vi fram emot en spännande fortsättning.”
   Fler projekt från Bygg & Berglaget och Frijo