Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Anneli Ekman, mättekniker, har koll på höjderna.

   På toppen av teglet

   I ett sommarsömnigt bostadsområde mitt i Uppsala händer det något. Här grävs, mäts och så småningom ska här förverkligas drömmen om den perfekta skolmiljön. Spadtaget besöker projektet Tiundaskolan.

   Av MÄRIT WIKSTRÖM

   |

   Foto LINUS HALLGREN

   September 2016

   Det ligger en distinkt doft av diesel över arbetsplatsen. Här både känns och syns att detta varit platsen för industriverksamhet, bensinmack och förmodligen även lokal tipp efter att tegelbruket som en gång låg här, lades ned. I marken finns tydliga mörka partier med förorenad jord och på sina ställen ser vi rester av både röd och gul tegelkross. Att man skulle finna rester från tegelbruksverksamheten var väntat men inte omfattningen. Från att ha budgeterat en blygsam summa för sanering har den mångdubblats.

   Den gamla skolan har rivits och varje kvadratcentimeter av ytan utnyttjas.

   – Vi har ändå lyckats hålla tidplan, trots att saneringen blev så omfattande, berättar Janne Isotalus, arbetschef Bro & Väg. Det mesta av marken är utskiftad nu, det har varit ett och annat lass med förorenade massor som transporterats till deponi, totalt över 60 000 ton, konstaterar han.

   Efter urskiftningen har marken förstärkts med pålar, på sina håll ligger berget två meter ner, på andra ställen har pålkranen slagit ner pålarna 16–17 meter. Just nu pågår grundläggningen för idrottshallen och fösta delen av skolbyggnaden. Här i solgasset möter vi Janne FredrikssonUlf BylinFredrik MelanderAnders BylinPeter HagmanEmil HammarMalin GuldkransAnnelie Ekman och Janne Isotalus. Det är hela Bro & Vägs Uppsalagäng, så när som på Marko Rajalakso.

   Annelie Ekman mäter in.

   – Det är såklart en bra start för vår avdelning att få jobba ihop så här i ett gemensamt projekt, berättar Janne Isotalus.

   Projektet började redan i augusti 2015 med en första workshop. Här deltog förutom kunden de kontrakterade entreprenörerna, allt ifrån markentreprenör till husarkitekt, även byggherren Skolfastigheter i Uppsala. Men det dröjde till början av april 2016 innan byggstart, då de första stenarna symboliskt murades på plats av skolans elever.

   – Starten på ett partneringprojekt kan verka lång och krokig, men det är värt arbetet som läggs ner med att tillsammans formulera mål och tidplan. Det har vi alla inblandade igen under projektets gång. Jag har själv lärt mig saker kring de ekonomiska rutinerna och organiseringen av hur man tar hand om alla som kommer nya till projektet, säger Janne. Han har deltagit i ett flertal partneringprojekt och gillar upplägget, senast Odenslunda skola i Upplands Väsby tillsammans med Janne Fredriksson som varit med under hela byggtiden.

   Tufft bland ­tegel och lera.

   Fredrik Melander rakar singel för grunden i julihettan. Tidigare jobbade han på Enköpings kommun. Han trivs i det öppna och samarbetsvänliga klimatet på projektet.

   – Behöver man hjälp finns det alltid någon som kan rycka ut, och jag kan själv hjälpa någon annan, till exempel med att beställa grejer, säger han.

   Fredrik Melander.Fredrik Melander.

   – Jag har jobbat mest med rörläggning, mycket av detta är nytt för mig, men man lär sig, säger Fredrik.

   Peter Hagman och Anders Bylin, med en bakgrund i Frijo, menar att det goda samarbetet med andra entreprenörer går att uppnå även om det inte är ett partneringprojekt. Överlag verkar alla överens om att det lönar sig att se till helheten i projektet.

   När Spadtaget besöker Tiundaskolan i början på juli är det främst Bro & Vägs medarbetare och de inhyrda maskinisterna som rör sig på det stora området. Under hösten drar arbetet med stommen igång och totalt kommer detta vara en arbetsplats med mellan 150–200 personer.

   Malin Guldkrans och Emil Hammar.

   Platschef Malin Guldkrans basar på bygget under Marko Rajalaksos semesterfrånvaro, hon berättar att varje morgon är det tio minuters uppvärmning som gäller.

   – Nu har jag nästan med alla, det är en superbra start på arbetsdagen. Vi mjukar upp ben, axlar och rygg. Det är frivilligt under övertalning och visst tvång, säger Malin med ett brett leende och glada ögon.

   Och nog verkar morgongympan gå hem.

   – Det är bra, jag vet att risken för skador minskar och kroppen kommer hålla längre, konstataterar Fredrik.

   Janne ­Fredriksson.Janne ­Fredriksson.

   Morgongympa, väl tilltagen altan för grillning och ljusa, välstädade lyxkojor. Här är det gott att vara!

   – Nja, det har ju varit lite stressigt emellanåt, menar Emil Hammar, entreprenadingenjör, som så här en vecka in i juli längtar efter semester i Dalarna. Jag har gjort allt möjligt i det här projektet, sprungit som en skållad råtta mellan dumper- och lastmaskinskörning, utsättning, inmätning och administration. Men jag har lärt mig massor, säger Emil.

   – Vi är ett härligt gäng här i Uppsala, avslutar Janne Isotalus.

   Projektet i siffror

    Total budget för hela projektet är strax under 500 miljoner kronor.

   → 47 miljoner kronor + sanering för cirka 25 miljoner kronor för Bro & Väg.

   → Tid: Augusti 2015 – augusti 2018.

   → KundByggDialog AB på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala

   → Projektering av mark och landskap.

   → Utförande av grundläggning med omfattande pålning, cirka 600 pålar och utemiljö.

   → 1 044 elever ska gå i skolan, förskolan till årskurs nio.

   → 26 500 kvadratmeter stor är tomten.

   → Målsättningen är att uppnå miljöklass silver och energiklass guld, skolbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad.


   Bro & Väg Uppsala

    Tio medarbetare, hälften tjänstemän hälften yrkesarbetare.

   → Startade januari 2016, hyresfastighet med garage nordväst om centrum.

   → Gott marknadsläge, fokus på nybyggnation av skolor och bostäder.

   → Arbetschef: Janne Isotalus.

   Vi har lyckats hålla tidplan, trots att saneringen blev så omfattande.”
   Fler projekt från Bro & Väg