Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Roslagsbanan rustas

   JB Rail och Broby Spår i gemensamt projekt.

   Av MÄRIT WIKSTRÖM

   |

   Foto EVELINA CARBORN

   Juni 2017

   Det är varken första eller sista gången Broby Spår och JB Rail samarbetar, som nu i projektet Tibble–Visinge, en delsträcka på Roslagsbanan. Sedan april i år har kontaktledningsessen från Örebro slagit sina påsar ihop med Broby Spår och är numera ett dotterbolag till Broby Spår. Två mindre bolag med stor kunskap och starkt engagemang. En kombo som bådar gott för framtiden.

   Adam Olsson, JB Rail, monterar utliggare, eller ”klär stolpen” som det kallas.

   Broby Spår har två uppdrag, dels en utförandeentreprenad där man bygger nya spår mellan stationerna Tibble och Visinge, en sträcka där JB Rail bygger kontaktledningen som underentreprenör till Broby. Broby Spår ingår även i samverkansentreprenaden för nytt resecentrum vid Roslags Näsby.

   Norrortskommunerna växer så det knakar och hela Roslagsbanan är (fortfarande) inne i en kapacitetsutbyggnad. Broby Spårs uppdragsgivare är ett spanskt bolag, Comsa, som är relativt nya i Sverige. Markentreprenören är från Litauen och det blir en hel del olika språk som talas på arbetsplatserna. Engelska är arbetsspråket som oftast gäller, vilket kan ha sina sidor, tillstår Björn Sundqvist, arbetschef Broby Spår.

   Erik Rahm, Broby Spår, monterar kätting för att lyfta spannet.

   – Det är mer komplicerat med alla detaljer och facktermer på engelska, och man blir också mer begränsad i att kunna uttrycka sig. Risken för missförstånd ökar när ingen av oss har engelska som första språk, menar Björn.

   Adam Olsson, montör på JB Rail, möter upp i kortärmat trots bitande kyla, han är inte van att stå still på jobbet. Just nu arbetar han med att ”klä stolparna” det vill säga att montera fast utliggare, konsoler för förstärkningsledning och isolatorer bland annat.

   Adam Olsson på väg till nästa stolpe.

   Att jobba 7 meter över marken har sina arbetsmiljörisker. Men Adam är trots unga år en van montör och konstaterar att han känner sig trygg i korgen.

   På frågan om var gänget arbetar just nu svarar Adam ”vi är där vi får plats”. Faktum är att markarbetena blivit rejält försenade, vilket påverkat det efterföljande arbetet med spårläggningen och kontaktledningsarbetet.

   – Det har varit lite hackigt, men nu börjar vi få tillgång till nya sträckor och kan köra på, säger Sebastian Nimrell, arbetsledare JB Rail. När vi lämnar härifrån ska vi ha gjort en komplett nybyggnation av kontaktledningsystemet samt elkraften, med allt vad det innebär.

   Sebastian har en fordonsutbildning i grunden och erfarenhet från pizzeria och hamburgerkedja. Det var efter den ettåriga järnvägsutbildningen i Ängelholm han förstod att järnvägen hade stora möjligheter för den som vill utvecklas och lära sig branschen som även kunde erbjuda ett familjärt arbetssammanhang. Ofta bor JB Rails medarbetare tillsammans under projekten, just nu huserar ett stort gäng i ett hyrt hus i Spånga.

   Sebastian Nimrell, JB Rail.

   – Vi trivs med varandra, kommer bra överens och har en tydlig strävan mot samma mål. Det kan behövas just nu är när vi ligger efter tidplanen, på grund av faktorer vi inte råder över. Man får acceptera situationen och kämpa på. Det här projektet är JB Rails största hittills, så det är en utmaning men samtidigt en motivering. Vi känner att vi utvecklas tillsammans och blir starkare för varje projekt, säger Sebastian.

   – Planeringen av arbetsresurser, inköp och logistik är som vanligt helt avgörande faktorer för hur vi lyckas ekonomiskt i slutändan, säger Björn. Vi har lång erfarenhet av att planera den här typen av projekt, vilket kommer väl till pass nu när markjobbet är försenat. Men en sak är säker, det här skulle inte gå om vi var ett gäng surgubbar. Det ställer stora krav på alla i projektet, och alla drar verkligen sitt strå till stacken. Det gäller att hela tiden tänka om och göra det bästa av situationen, menar Björn.

   – Den bästa framdriften har vi när alla medarbetare kan utföra sitt jobb maximalt, förklarar han. I det här projektet arbetar vi även med förmonterade spann, som ett efter ett läggs på plats på banvallen och svetsas ihop. Det är ett mer rationellt arbetssätt än att montera varje befästning allt eftersom.

   En bit längre ner längs Roslagsbanan träffar vi Erik Rahm, Broby Spår som fäster kättingarna på det cirka åtta ton tunga och 20 meter långa förmonterade spannet.

   – Det är nog dagens tionde sektion och det är inte den sista, ler Erik.

   Björn Sundqvist.

   Björn berättar att i princip alla Sveriges smalspårsgående arbetsfordon just nu är samlade på det här projektet. Han räknar upp alla maskiner han har inne för tillfället; en väghyvel, tre traktorer, 2 hjullastare, 1 mobilkran, 4 makadambilar… Ja, den ena av Sveriges två spårriktningsmaskiner har vi ju inhyrd här också, lägger han till.

   Att bygga ny järnväg i ett så tätt bebyggt område som Täbys villakvarter har också sina speciella utmaningar.

   – Titt som tätt är jag ute och lägger lappar i postlådorna om kommande jobb. Men jag måste ge Täbyborna en eloge, de är väldigt tålmodiga, menar Björn. 

   Projektet i sifftor

   → Entreprenadsumma 76 miljoner kronor för Broby Spår, varav 20 miljoner kronor är JB Rails del.

   → Sträckan är 2 600 meter mellan Visinge och Tibble.

   → Projektet inleddes januari och ska vara slutfört augusti 2017.

   → 26 000 pandroler samt isolatorer.

   → 88 kontaktledningsstolpar.

   → Tolv bryggor.

   → 13 halvbryggor.

   → 8 790 212 mm² förstärknings­ledning.

   → 7 385 meter ny kontaktledning och bärlina.

   → Cirka 15 000 meter nya elkablar.

   → 382 nya belysningsstolpar på perronger och gång-/cykelvägar.

   Men en sak är säker, det här skulle inte gå om vi var ett gäng surgubbar.”
   Fler projekt från Broby Spår