Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Mycket säkrare. Längs Gamla Bangatan har Bro & Väg anlagt ett eget stråk för gång- och cykeltrafikanter.

   Snyggt och tryggt i Ludvika

   Säkrare och mer som en riktig stad. Bro & Väg bygger om Gamla Bangatan i Ludvika med omsorg om både trafikanter och stilmässiga detaljer.

   Av DAN HÅFSTRÖM

   |

   Foto HENRIK HANSSON

   Juni 2019

   Bro & Vägs platschef Jakob Sahlander är riktigt nöjd när han går längs Gamla Bangatan och pekar på de nyligen färdigställda refugerna och trottoarkanterna. Ursprungsplanen var att använda betong men Jakob ville annat. Och tack vare en förtroendefull dialog med uppdragsgivaren Trafikverket så blev det kantsten och gatsten av granit i stället.

   Rutinerade kollegor. Anläggaren Lasse Ek och arbetsledaren Michael Hendberg diskuterar nästa steg i arbetet.

   – Jamen det här blir ju så mycket bättre! Det kostar lite mer, men oj vad det kommer att vara värt det! Vi måste ju tänka långsiktigt och se till vilka kvaliteter det här ger invånarna som faktiskt ska leva med det här varje dag, säger Jakob Sahlander.

   Gamla Bangatan ligger i centrala Ludvika och är en del av riksväg 66 som söderut går mot Smedjebacken. Längs den 900 meter långa vägsträcka där Bro & Väg utför arbeten ligger bostadshus och olika affärer och det är gott om både fordon och folk i rörelse. Bro & Vägs arbetsledare Michael Hendberg himlar med ögonen när han talar om trafiken.

   Spindeln i nätet. Platschefen Jakob Sahlander växlar mellan kontorsarbete och besök på fältet.

   – Lastbilarna kör alldeles för fort. Vi är mitt i ett bostadsområde och vissa håller 60. Förhoppningsvis bidrar det vi gör till att det blir lugnare och tryggare att gå och cykla här framöver, säger Michael Hendberg.

   Trafikverket vill göra Gamla Bangatan mer stadslik, men syftet med ombyggnationen är framför allt att höja säkerheten. Gatan är sliten och det finns många farliga ställen för oskyddade trafikanter. Längs med Gamla Bangatan anlägger Bro & Väg nya trottoarer, refuger och gör också ett eget stråk för gångtrafikanter och cyklister. Gångtrafikanterna har tidigare behövt hålla till på dåliga trottoarer precis intill vägbanan och cyklisterna på den hårt trafikerade vägbanan. Själva körbanan får ny asfalt och blir smalare för att sänka motorfordonens hastighet.

   Bytte programmering mot byggjobb. Tobias Hendberg tröttnade på att sitta framför datorn men rollen som mätningstekniker innebär också en del arbete med skärmar.

   Bro & Vägs fem man starka team har i skrivande stund varit på plats i drygt ett år. Under vissa delar av projektet har platschefen Jakob och arbetsledaren Micke haft ett 20-tal arbetare från olika yrkeskategorier och underentreprenörer att basa över. Två nyckelpersoner som Jakob såg till att boka in redan ett halvår i förväg är de portugisiska stensättarna George och Francisco. I slutet av september 2019 ska allt vara klart.

   Nöjd med sina medarbetare. ”De jobbar på galet bra”, säger Jakob Sahlander om Bro & Vägs team.

   Efter dagens lunch kliver Jakob Sahlander in i den före detta yogastudion där Bro & Väg har sitt högkvarter. På whiteboardtavlan inne i huset står det att ”HMK kommer 6 juni”, vilket visar sig vara ett utslag av platschefens underfundiga humor.

   – Ja, grabbarna undrade lite över det där. Jag fick förklara att Hans Majestät Konungen kommer till Ludvika på nationaldagen, men kanske inte just till oss, säger Jakob Sahlander.

   Han var tidigare i gruvbranschen och arbetade långa perioder i Tyskland, Serbien och Kazakstan. Nu håller han sig i Sverige för familjens skull.

   Precisionsarbete. Tobias Hendberg sätter koordinater för en ny busshållplats.

   – Barnen börjar bli stora. Äldsta är tio nu. Så det gäller att passa på att vara med dem så mycket man kan, säger Jakob.

   Bredvid Jakob sitter utmätaren Tobias Hendberg och kollar några skisser på sin dator. Han berättar att projektet i Ludvika inleddes med ett omfattande och ibland detektivliknande vattenarbete. Hösten, vintern och våren ägnade arbetsgruppen åt att byta, eller relina, de gamla vatten-, dagvatten- och avloppsledningarna kring Gamla Bangatan. Ludvika firar 100 år som stad 2019 och när teamet började gräva i marken hittade man diverse olika lösningar och rördragningar utförda under olika delar av 100-åringens liv.

   Bättre flyt för trafiken. Den nya busshållplatsen ger bussen en egen fil att stanna i.
   Schaktning, relining av rör, anläggning av vägbana och nya refuger och trottoarer är några av Bro & Vägs uppgifter i Ludvika.

   – Ritningarna vi hade att utgå ifrån stämde ofta väldigt dåligt med verkligheten. Så vårt jobb i början blev lite som att göra en arkeologisk utgrävning. Ganska spännande faktiskt, säger Tobias Hendberg med ett leende.

   Under större driftstopp har teamet jobbat natt för att störa invånarna så lite som möjligt.

   Roligt på jobbet. Särskilt när tidplanen håller och allting flyter på.

   – Vi har blivit tvungna att stänga av vattnet för typ halva Ludvika några gånger. Då är man lite stressad och hoppas att de nya kopplingarna håller när man slår på vattnet igen. Tack och lov så funkade allt, säger Tobias Hendberg.

   Senare på eftermiddagen är Tobias och Jakob tillbaka ute på fältet igen. Tobias står i en grop med sin totalstation och gör mätningar för en blivande busshållplats. Bro & Väg anlägger sammanlagt fyra nya busshållplatser som till skillnad från de tidigare hållplatserna inte stoppar upp trafiken utan ger bussarna en egen fil att stanna i. Samtidigt som en grävmaskinist bryter upp den gamla trottoarkanten kliver arbetsledaren Michael Hendberg ner i grusgropen för att diskutera nästa steg. Micke och Tobias är inte bara arbetskamrater utan också far och son. Tobias är utbildad programmerare och hade egentligen inte tänkt att följa i pappas fotspår, men så blev han less på att stirra in i en skärm hela dagarna.

   – Jag tror att Tobias var lite orolig för vad jag skulle tycka när han lämnade programmeringen. Men för mig är det viktigaste att han trivs. Och det är jätteroligt att få jobba tillsammans. Han är riktigt duktig på det han gör, säger Micke.

   –  Det är lite speciellt att ha sin pappa som arbetsledare, men vi är väldigt lugna båda två och han har verkligen koll på sina grejer, så det går bra, säger Tobias.

   Målet med ombyggnaden är att göra gatan mer stadslik samt att få ner bilarnas hastighet och öka trafiksäkerheten, särskilt för gång- och cykeltrafikanter.

   Jakob Sahlander ansluter till gruppen. Han känner far och son Hendberg och det övriga teamet på Bro & Väg väl efter flera projekt tillsammans. Och han är stolt över jobbet de lägger ned.

   – Jag är imponerad över att våra killar tar så mycket ansvar. Yrkesstoltheten är väldigt tydlig och då blir det också ett fint resultat. De jobbar på galet bra.

   Ritningarna vi hade att utgå ifrån stämde ofta väldigt dåligt med verkligheten. Så vårt jobb i början blev lite som att göra en arkeologisk utgrävning.”
   Fler projekt från Bro & Väg