Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Kari Kukkonen.

   Stort jobb i Sergelhuset

   Stockholms city är i omvandling. Området vid Gallerian byggs om och här finns Frijo i Sergelhuset.

   Av MÄRIT WIKSTRÖM

   |

   Foto ELLINOR COLLIN

   Vi är i Stockholms hjärta vid Sergels torg och står mitt i en av Sveriges största byggarbetsplatsområden. Vasakronan är den stora fastighetsägaren i kvarteren och deras ambition är att förändra den karga och slutna 60-tals arkitekturen och göra kvarteren mer levande, inbjudande och tryggare. En del i omvandlingen är att riva yttersta delen av det forna bankpalatset i hörnet vid Sergels torg och istället ge plats för en bred sittvänlig trappa som förbinder Malmskillnadsgatan med Sveavägen och Sergels torg.

   Förberett för gjutning.

   Frijos uppdrag är att förstärka omkringliggande byggnader avseende både grund och stomme. I ett senare skede kommer Frijo även att anlägga och gjuta själva ”Soltrappan” som den kallas. I dagsläget har den lilla paviljong som planeras inte fått byggnadslov men går det igenom kommer Frijo även gjuta betongdelen.

   Joakim Wahlberg.

   Frijo jobbar på flera fronter samtidigt, för bästa effektivitet. På översta våningen är utsikten magisk, men varken Janne Wahlberg eller Jussi Varo verkar ägna Stockholms takåsar någon större uppmärksamhet. De har fullt upp med att armera runt de befintliga pelarna, ett tillkommande uppdrag för Frijos del. Armeringsstagen är symmetriskt formade och bildar ett mycket vackert mönster kring pelarna. Hantverkskunnandet syns i detaljerna och det är synd att detta inom kort kommer att döljas av betong. 10 våningar ner finns Nicklas Rönnlund, Jocke Wahlberg, Dick Nordin, Kristian Virta och Tomas Heinonen. Förutom de Frijoanställda jobbar sex inhyrda yrkesarbetare från Rumänien, vilka är EU-medborgare, en viktig detalj för att det arbetsrättsliga ska regleras korrekt.

   Tomas och Dick kopplar slang. Imorgon kommer betongen.

   – Vi hyrde in yrkesskickligt folk även på projektet Mörby C parkeringsgarage. Det har fungerat bra och är nästan en nödvändighet nu när det är en sådan bygghausse i Stockholm, vi har inte tillräckligt med eget folk, säger Kari.

   Sedan augusti när projektet startade för Frijos del har man hunnit förstärka ett stort antal pelare på flera våningsplan, markförstärkt bottenplattan, samt vissa väggpartier. Kari uppskattar att 50–60 m3 betong och flera ton armering har använts. Det var en utmaning att få ner betongen två våningar under mark i det gamla bankpalatset med bastanta väggar. Här under mark låg bankfacken och väggarna är ofta 50 cm tjocka.

   Tomas Heinonen.Tomas Heinonen.Materialplaneringen är minutiös och Tony har gått en kurs i det bokningssystem hela entreprenaden använder sig av. Det är inte läge att ”glömma” saker eller slarva med framförhållningen.

   – Det är mycket tacksamt att jobba med Zengun, vi har en bra dialog och stämmer av med varandra hela tiden. De tycker vi har skickliga yrkesarbetare, vi borde väl bara vara bättre på att vidareförmedla det till gubbarna, konstaterar Kari och Tony och tittar lite skamset på varandra.

   Kristian, Kari och Jocke löser det som behöver lösas.

   Huset är byggt på 1960-talet och tillbyggt på 1990-talet. Den asbest som finns på flera ställen i byggnaden tas om hand på ett professionellt sätt, här och var är områden helt inplastade för sanering.  Den stora arbetsmiljörisken är och har varit rivningsdammet.

   Jussi Varo.Jussi Varo.

   – Det har hänt att vi behövt avbryta på grund av för mycket damm, berättar Tony. Andra risker är fall och ras, jobb på och under ställning är också vanligt förekommande i det totalt 13 våningar höga huset (inklusive källarvåningarna).

   Det går inte att ta miste på den goda stämningen i gruppen och jag hör uppskattande ord om både arbetsledning och kollektiv.

   – Kompisarna och variationen i arbetet är det bästa, jag umgås mer med kollegorna än några andra, säger Tomas.

   Kristian Virta kapar bitar till formen. Han har god fart och jag förstår varför när jag ser Jocke Wahlberg i färd med att bygga formen. Han slår i spikarna med en avundsvärd kraft och precision. Här går det helt enkelt undan och alla verkar nöjda med resultatet.

   Kompisarna och variationen i arbetet är det bästa.”
   Fler projekt från Frijo