Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Radarparet. John Wicksell och platschefen Christian Wedar står i nästan ständig kontakt med varandra.

   Teamwork för Tvärbanan

   När Frijo banar väg för Tvärbanans nya linje mot Helenelund står lagarbetet i centrum. En coachande platschef och några unga veteraner i arbetslaget är beredda att göra vad som krävs när det oväntade händer. Men skateboarden lämnade de hemma.

   Av DAN HÅFSTRÖM

   |

   Foto CHRISTIAN GUSTAVSSON

   24 september 2020

   Vi befinner oss i omedelbar närhet till Solvalla, den nästan 100 år gamla travbanan där hästar som Legolas, Järvsöfaks, Ina Scott och Ego Boy etsat sig fast i travpublikens minne. Här, nära Bällstaån mellan Ridsportens hus och Ulvsundaleden, utför Frijo förberedande arbeten till ett nytt kapitel i huvudstadens historia, nämligen utbyggnaden av Tvärbanan till Kista.

   Dammen är till för att slammet som kommer ut sorteringsverket ska sedimentera. Dammen är även en buffert, då det inte är möjligt att hinna med att suga ur alla slamtankar med sugbilar. Slammet pumpas med stora pumpar till dammen från sorteringsverket. (Foto: EA Gruppen)

   Frijos platschef Christian Wedar möter upp med ett leende i den soliga sensommarmorgonen. Han och teamet, ”mina gubbar” som han kallar dem, har varit här sen i februari. Det är tvära kast i byggbranschen. Förra året byggde de ett utomhusbad i Järva. Nu bygger de en 340 meter lång dagvattentunnel som ska ligga under Tvärbanan.

   Ödmjuk chef. Christian Wedar leder gruppen genom att ge sina medarbetare stort eget ansvar. ”I många fall har de mycket större kunskap än jag. Då blir det min uppgift att låta dem använda den”, säger Christian.

   – Det är häftigt att jobba med projekt som är så olika varandra. I fjol gjorde vi allt från ax till limpa och kunde lämna ett helt färdigt och jättefint bad efter oss. Den här gången är vi en mindre, men viktig, del av ett mycket större projekt, säger Christian.

   Totalt rör utbyggnaden av Tvärbanan en åtta kilometer lång sträcka genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Syftet är att göra det smidigare att resa mellan hem, skola och arbete. Utbyggnaden bedöms också nödvändig för att klara befolkningstillväxten. Och såklart finns hållbarheten med i bilden: Om fler reser kollektivt minskar vår klimatpåverkan.

   Här har borrningen för den 340 meter långa tunneln för dagvattenledning börjat. Metoden kallas mikrotunnling. Borren väger 80 ton och själva borrningen går till så att borren ”äter” sig fram genom marken, borrkronans ”tänder” river loss jord och löst material medan runda diskar på borrens framsida spräcker större stenblock.

   Christian går fram till en sju meter bred och nära fem meter djup sänkbrunn. I slutet av april kom landets främsta experter på mikrotunnling, Göteborgsföretaget BAB, hit med en av sina ”monsterborrar”. BAB platsgjöt sänkbrunnen vilken borren sedan sänktes ner i. Borren som väger 80 ton pressades sen in i starthålet nere i sänkbrunnen. Själva borrningen gick till så att borren ”åt” sig fram genom marken, borrkronans ”tänder” rev loss jord och löst material medan runda diskar på borrens framsida spräckte större stenblock.  Själva gången eller kulverten där dagvattenledningen ska gå är rund, har en diameter på 1,6 meter, och är uppbyggd av två meter breda betongelement som pressades in efter borren med hjälp av två hydraulkolvar.

   Ny vattenledning ska kopplas ihop med befintlig. Den blåa är den nya. Den lilla slangen som går in i den blåa är för renspolning av ledningen.
   Frijo har schaktat cirka 1 000 ton jordmassor under projektet. Vilket är betydligt mindre än vad som varit fallet om projektet använt konventionella metoder för att gräva tunneln.

   Fördelen med metoden mikrotunnling är bland annat att behovet av schakt minskar avsevärt. Nu behövde man schakta cirka 1 000 ton. Med konventionella tunnelmetoder hade schaktningen säkerligen överstigit 5 000 ton. Frijos roll under borrningen var, förutom att leda själva projektet, att schakta och bygga en damm för att ta hand om allt vatten, lera och jordmaterial som kom fram under borrningen.

   – Man kan säga att vi stod för ”the Dirty Work” som möjliggjorde borrens framfart. Det var väldigt häftigt att följa på nära håll, säger Christian.

   Arbetsledaren Peter Halvarsson gör ett av sina första projekt på Frijo, och fick vara med om dramatik när den 80 ton tunga borren började sjunka för långt ner i jorden. Men tack vare ett gott teamwork löste man situationen.
   Under inledningen av borrningen sjönk borren ner för långt i marken och fick lyftas upp till rätt nivå. (Foto: EA Gruppen)

   Med normal takt tar sig borren fram 10–15 meter per dag. Men ganska snart efter att borrningen inletts sjönk borren för långt ner i jorden.

   – Marken här är ju väldigt sumpig, det är ”blåsmack” hela vägen, därför har man förstärkt med KC-pelare, men borren sjönk ändå, säger Christian.

   Nu inleddes en intensiv fas med att komma tillrätta med problemen. Lösningen blev att schakta fram och använda den ögla som finns på borrens ovansida och lyfta borren till rätt läge med hjälp av mobilkran.

   – När det händer såna här saker ställs stora krav på medarbetarna. Alla måste vara beredda på att rycka in där det behövs. Då är det väldigt skönt att ha erfarna och kompetenta kollegor som känner varandra väl, säger Christian.

   Kristofer Lund med 20 år på Frijo uppskattar att få stort eget ansvar och gillar varierade arbetsuppgifter. Under projektet Kistagrenen har det blivit mycket åkande i hjullastaren.

   En bit bort från sänkbrunnen kör Kristofer Lund en padda för att packa jorden och förhindra sättningar.

   – Det här projektet har varit kul för att arbetsuppgifterna är så varierade. Jag har till exempel fått köra den där en hel del, säger Kristofer och pekar mot en hjullastare som står parkerad en bit bort.

   Kristofer har trots sin relativa ungdom redan jobbat på Frijo i 20 år.

   – Jag började i stort sett direkt efter skolan och har trivts bra hela tiden. Vi är ett gäng där alla uppskattar varandra och litar på varandra. Det vi gör är ett lagarbete, men vi är ändå väldigt självgående. Det blir roligare att jobba när man får fatta många beslut själv, säger Kristofer Lund.

   Kristofer Lund packar material över en nylagd dagvattenledning.

   Platschefen Christian Wedar instämmer:

   – För mig som chef är jag ödmjuk inför det faktum att medarbetarna i många fall kan mycket mer än jag. Då gäller det att ta vara på deras kompetens för att lösa uppgifterna på bästa sätt.

   En annan ung veteran, John Wicksell, med 15 år på företaget, beskriver hur arbetet med monsterborren fortsatte. Efter att borren jobbat sig fram cirka 200 meter under jorden närmade sig borren markytan så pass mycket att den i stället började gå lite för mycket uppåt.

   Ung veteran och kommunikationsexpert. John Wicksell har arbetat 15 år på Frijo och har titeln ledande yrkesarbetare vilket bland annat innebär extra ansvar för samordning mellan Frijo och underentreprenörer på plats.

   – Då blev vi tvungna att schakta framför borren och pressa ned den med hjälp av en grävmaskin. Så höll vi på så tio meter i taget tills vi var klara, säger John Wicksell.

   För John som är ledande yrkesarbetare på plats och tar stort ansvar för samordning mellan olika entreprenörer har projektet trots en del oväntade händelser flutit på bra.

   – Eftersom det bara varit vi och BAB och några inhyrda grävare på plats så har det varit ganska lätt att hålla ordning och reda på arbetsplatsen, och det är så jag vill ha det, rent och snyggt, säger John.

   Att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen underlättar för alla.
   Tunneln är uppbyggd av runda, två meter breda betongelement med en diameter på 1,6 meter, som pressas på plats efter borren av två hydraulkolvar.

   Från starthålet i sänkbrunnen kan man se hela den nu färdiga betongtunneln där dagvattenledningen ska ligga. Slutet av tunneln avtecknar sig som en rund fläck av ljus 340 meter bort.

   – Vi pratade om att vi skulle ta hit en skateboard och prova att åka nerför tunneln. Den har ju typ 1,5 graders fall för att vattnet ska rinna nerför så det hade kunnat bli lagom fart. Men det skulle blivit så komplicerat att förklara arbetsskador som uppstått på grund av skateboardåkning för arbetsgivaren, säger John med ett skratt.

   Frijos Tommy Edlund övervakar schakt runt en befintlig vattenledning.

   Egentligen skulle arbetsstyrkan från Frijo redan ha avslutat projektet, men beställaren Trafikverket har kommit med flera extra jobb. Till exempel utför Frijo nu en temporär vägavfart från Ulvsundaleden.

   – Att vi fått mer att göra är givetvis positivt. Vi har haft en bra dialog med SL och de verkar väldigt nöjda, säger Christian Wedar.

   Uppdraget att utföra själva utbyggnaden av Tvärbanan, inklusive järnvägsspår, banvallar, elförsörjning med mera, är för närvarande föremål för upphandling där byggjättar från Spanien och Turkiet deltar och överklagar varandras anbud.

    

   Radarparet. John Wicksell och platschefen Christian Wedar står i nästan ständig kontakt med varandra.
   Den 340 meter långa tunneln ska härbärgera en ledning som tar hand om spillvatten från den intilliggande motorleden. Den är 1,6 meter i diameter vilket gör det ganska jobbigt att gå i den …

   – Det ska bli spännande att se vad som händer. En sak är säker: den som får uppdraget kommer att behöva många underentreprenörer för att klara av det. Vi på Frijo kommer säkert att kunna spela en viktig roll även framöver, säger Christian.

    

   Fakta Kistagrenen – vad Frijo gör

   340 meter mikrotunnling, betongrör med diameter på 1,6 meter för dagvattenledning

   En sänkbrunn

   200 meter styrd borrning för 150 meters segjärnsrör för dricksvattenledning

   300 kvadratmeter spont

   Ett platsgjutet tråg

   En platsgjuten brunn D1600

   Det blir roligare att jobba när man får fatta många beslut själv”
   Fler projekt från Frijo